8 มิถุนายน : วันทะเลโลก (World Ocean Day)

🌊8 มิถุนายน : วันทะเลโลก (World Ocean Day)

เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองรีโอเดจาเนโร บราซิล คณะทำงานกลุ่มนี้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจอนุรักษ์ท้องทะเล
🐟มาร่วมกันปกป้องและรักษาท้องทะเล ตามคำขวัญวันทะเลโลก ประจำปี 2566
“เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean Tides are Changing)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X