เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดินดิน จำกัด

นางสาว มะลิดา ภัคเครือพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินดิน จำกัด

ผู้อำนวยการสถาบันวาทศิลป์

วิทยุไม่มีวันตาย คนดี สื่อดี ต้องมีที่ยืน
ตราบใดที่ผู้ใหญ่ทางการให้ความสำคัญ
และยังรักษาผู้ผลิตรายการที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ
และมีความพร้อมปรับปรุง พัฒนาให้ทันต่อยุค Digital

วิทยุฯ จะคงอยู่คู่คนไทย
และเราจะพัฒนาคุณภาพ
เก่งไว ไปให้ทัน ยุค Digital ค่ะ

เชื่อมั่นว่าสถานีวิทยุ จะยังคงอยู่
(และจะไม่มีวันตาย อย่างที่หลายท่านได้ยินมา)
เพื่อมอบข่าวสาร สาระ, ความรู้, ความบันเทิง
แก่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศตลอดไป
เพียงแค่ผู้ที่จะอยู่ในวิชาชีพนี้ได้ ต้องตัวจริง
เชี่ยวชาญ ปรับตัวไว เพื่อก้าวไปให้ทันยุค Digital

X