เชื่อมั่นว่าสถานีวิทยุ จะยังคงอยู่

“เชื่อมั่นว่าสถานีวิทยุ จะยังคงอยู่
(และจะไม่มีวันตาย อย่างที่หลายท่านได้ยินมา)
เพื่อมอบข่าวสาร สาระ, ความรู้, ความบันเทิง
แก่พี่น้องประชาชนทั้งชาติตลอดไป
เพียงแค่ผู้ที่จะอยู่ในวิชาชีพนี้ได้ ต้องตัวจริง
เชี่ยวชาญ ปรับตัวไว เพื่อก้าวไปให้ทันยุคดิจิตอล “
คุณมะลิดา ภัคเครือพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินดิน จำกัด

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X