วิทยุไม่มีวันตาย “คนดีสื่อดี..ต้องมีที่ยื่น”

วิทยุไม่มีวันตาย!!📻
“คนดีสื่อดี..ต้องมีที่ยื่น”
ตราบใดที่ผู้ใหญ่ทางการให้ความสำคัญและยังรักษา ผู้ผลิตรายการที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ และมีความพร้อม ปรับปรุงพัฒนาให้ทันต่อยุคดิจิทัลค่ะ

🚩เหตุผลหลายประการที่วิทยุยังคงอยู่ ในความคิดเห็นของมะลิดาค่ะ

1 วิทยุเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่าย
(เพราะอยู่ในวิถีชีวิตมานับเป็นร้อยปี)
2 มีความเป็นกันเอง จริงใจ การมีส่วนร่วมแบบ2way
3 ไม่ต้องเสียค่าเข้าฟัง ไม่ต้องเสียตังค์จ่ายอินเทอร์เน็ต เพียงมีเครื่องรับวิทยุก็สามารถใช้และฟังได้ตลอดไป (จนกว่าเครื่องรับวิทยุจะพัง)
4 มีความน่าเชื่อถือ เพราะผู้ที่จะมีสถานีวิทยุและทำการส่งกระจายเสียงได้ ไม่ใช่จับฉลากมา แต่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากส่วนราชการของชาติเท่านั้น
5 ผู้ดำเนินรายการต้องผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ (สอบผ่านการใช้ภาษาเป็นผู้ประกาศ) ไม่ใช่แค่เสียงดี แต่ต้องมีองค์ความรู้ มีวุฒิภาวะ ต้องมีการอบรมวิชาชีพจรรยาบรรณ เพื่อพูด แสดงออก  อย่างมีมารยาท กาละเทศะ ยับยั้งชั่งใจเป็น และมีแหล่งที่มาที่ไปให้ผู้ฟังเชื่อถือได้
6 บริษัทนิติบุคคล และ ผู้บริหารสถานี ที่รับใบอนุญาต ต้องได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ในการประกอบกิจการ เท่านั้น
7 วิทยุที่ประกอบการและออกอากาศต้องได้รับการกำกับควบคุมดูแล ตรวจสอบมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย จากหน่วยงานภาครัฐคือกสทช.
8 สถานีวิทยุต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อภาระหน้าที่ที่บันทึกไว้กับหน่วยงานของรัฐ ทุกรายการผลิตที่ออกไป จึงต้องคำนึงถึงคุณธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณอย่างสูง
ด้วยประการทั้งปวงจึงเชื่อมั่นว่าสถานีวิทยุ จะยังคงอยู่ (และจะไม่มีวันตาย อย่างที่หลายท่านได้ยินมา) เพื่อมอบข่าวสาร สาระ, ความรู้, ความบันเทิง แก่พี่น้องประชาชนทั้งชาติตลอดไป เพียงแค่ผู้ที่จะอยู่ในวิชาชีพนี้ได้ ต้องตัวจริง เชี่ยวชาญ ปรับตัวไว เพื่อก้าวไปให้ทันยุคดิจิทัลค่ะ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X