ชวนเที่ยว “ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น สัปดาห์ที่ 67”

ชวนเที่ยว “ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น สัปดาห์ที่ 67”

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, ดร.อรอนงค์ แสวงการ), นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศสาตร์และงบประมาณ , ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบปะพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและกลุ่มอาชีพ ที่มาจำหน่ายสินค้าที่ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในสภาวะเศรษฐกิจประเทศที่สินค้าราคาแพง
โดยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 67 ของการจัดงานภายใต้ความร่วมมือจากร้านค้าชุมชนมาร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัว, ตลาดสีเขียวเทศบาลนครขอนแก่น, ร้าน OTOP อำเภอเมืองขอนแก่น และร้านประชาชนทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่นำมาจำหน่าย ได้ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว ทั้งนี้ ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น เปิดทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มอาชีพชุมชน, สินค้า OTOP , สินค้าตลาดสีเขียว เพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ มีอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 043-271210
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
#เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X