การเป็นผู้ให้..ให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

การเป็นผู้ให้…ให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม (ที่จะเป็นผู้ช่วยจ่ายยา) และ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (เพื่อไปช่วยในห้องฉุกเฉิน)…ให้ประสบการณ์แก่ผู้ฟัง…ต้องขอขอบคุณ คุณมะลิดา ภัคเครือพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินดิน จำกัด และผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 666Radiostation กับประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน และยากลำบาก ทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมินสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว และใช้ชุดความคิดที่มีเหตุผลตรงต่อเป้าหมาย นำให้หาทางออกได้ทันที โดยคนที่ด้อยประสบการณ์กว่า แทบมองไม่เห็นทางออกนั้นเลยค่ะ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X