วิทยุไม่มีวันตาย “คนดีสื่อดี..ต้องมีที่ยื่น”

วิทยุไม่มีวันตาย “คนดีสื่อดี..ต้องมีที่ยื่น”

วิทยุไม่มีวันตาย!! “คนดีสื่อดี..ต้องมีที่ยื่น” ตราบใดที่ผู้ใหญ่ทางการให้ความสำคัญและยังรักษา ผู้ผลิตรายการที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ และมีความพร้อม ปรับปรุงพัฒนาให้ทันต่อยุคดิจิทัลค่ะ เหตุผลหลายประการที่วิทยุยังคงอยู่ ในความคิดเห็นของมะลิดาค่ะ 1...
X