ข่าวสารและกิจกรรม

8 มิถุนายน : วันทะเลโลก (World Ocean Day)

8 มิถุนายน : วันทะเลโลก (World Ocean Day)

8 มิถุนายน : วันทะเลโลก (World Ocean Day) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองรีโอเดจาเนโร บราซิล คณะทำงานกลุ่มนี้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ...

read more
ชวนเที่ยว “ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น สัปดาห์ที่ 67”

ชวนเที่ยว “ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น สัปดาห์ที่ 67”

ชวนเที่ยว "ตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น สัปดาห์ที่ 67" วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, ดร.อรอนงค์ แสวงการ), นางอินทิรา...

read more
X