เข้าร่วมอบรมการเขียนแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานีวิทยุยุคดิจิทัล จาก กสทช

วันที่ 24 พ.ค. 66 คุณมะลิดา ภัคเครือพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินดิน จำกัด และผู้อำนวยการสถานีวิทยุ triple6radio ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมการเขียนแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานีวิทยุยุคดิจิทัล
จาก กสทช โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง
24-26 โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี ค่ะ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X